Monday, March 30, 2009

Kebesaran surah Al-Ikhlas


Berkata Ibnu RA, Rasulullah SAW bercerita, "Ketika aku berisrak ke langit, aku telah melihat Arasy itu terletak di atas 360000 sendi dan jarak jauh antara satu sendi ialah 300000 tahun perjalanan.

Pada setiap sendi itu terdapat padang Sahara sebanyak 12000 dan luasnya setiap satu padang adalah bermula dari timur ke barat. Di setiap padang itu pula terdapat 80000 malaikat yang mana mereka semuanya membaca surah Al-Ikhlas.

Sabda Rasulullah SAW, "Setelah selesai mereka membaca surah tersebut lalu mereka berkata, "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini, kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas samada lelaki mahupun wanita.

Para sahabat yang mendengarnya merasa amat kagum. Rasulullah bersabda lagi, "Demi Allah yang jiwa aku ditanganNya, sesungguhnya "Qul Huwallahu Ahad" itu telah tertulis di sayap Jibrail AS. "Allah Hussomad" telah tertulis di sayap Mikail AS. "Lam Yalid Walam Yulad" tertulis di sayap Izrail AS. "Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad" tertulis di sayap Israfil AS.

Oleh itu, barang siapa dari umatku membaca surah Al-Ikhlas maka dia akan diberi pahala sama seperti membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang Agung."